Koszyk

Koszyk
Brak produktów.
Produkty: 0,00 zł
Wysyłka:
Podatek: 0,00 zł
Razem: 0,00 zł
Podano ceny brutto (z VAT)

Prawa autorskie

Drukarnia SpiroPrint zmierza do zapewnienia dokładności i aktualności informacji ukazujących się na stronach WWW TanieGadżety.pl w internecie (dalej zwane "Stronami"), jednakże ze względu na możliwość wystąpienia w informacjach błędów lub pomyłek, użytkownicy powinni zwrócić się bezpośrednio do SpiroPrint aby uzyskać pewność co do ich dokładności i aktualności. SpiroPrint nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie powstałe w związku z korzystaniem z informacji przez użytkowników. Wszelkie uprawnienia konsumentów wynikające z przepisów prawa pozostają nienaruszone.

Nie dokonujemy przeglądu stron WWW w internecie połączonych z niniejszymi Stronami wobec czego nie ponosimy odpowiedzialności również za treść takich stron połączonych. Użytkownicy łączą się ze stronami połączonymi z tymi Stronami na własne ryzyko i SpiroPrint nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Nie pozwalamy na wyświetlanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. "frame, iframe"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.

Drukarnia SpiroPrint niniejszym nie zezwala na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie informacji, materiałów i grafiki ukazujących się na tych Stronach. Osoby lub podmioty które chciałyby kopiować i powielać materiały i grafiki udostępnione na Stronach, proszone są o kontakt pod adresem sklep@SpiroPrint.pl, w celu ustalenia indywidualnych warunków licencjonowania. W wypadku kradzieży materiałów, następuje zgłoszenie przestępstwa naruszenia praw autorskich.

Znaki towarowe, oraz pozostałe znaki wyróżniające, w tym logo i inne znaki handlowe, ukazujące się na tych Stronach są objęte prawami wyłącznymi przysługującymi SpiroPrint lub innym osobom i nie mogą być używane w reklamie lub w innych publicznie dostępnych materiałach bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do korzystania z takiego znaku.